Saturday, 30 January 2010

Ruth

Song of Ruth

I am a stranger here
I have left my land
I have crossed your path
I have followed your steps

You told me: go back
Do not trust me
But you're a part of me
Without you, I can't be

And I know, the future is unknown
And the darkness is near
And a long journey through the desert
Lies ahead of us

But your land is my land
Your people are my people
Your language is my language
Your God is my God
Your dream is my dream
Your path is my path
Your future my future
Your heart is my heart

I know, your people are afraid
Of us, who are different
But I will build bridges
Over the abyss

And I will long back
When a strong wind comes
From the far South
Where I was born

But I will be strong
And I will survive
I want to stand with you
Hard though it may be

For your land is my land
Your people are my people
Your language is my language
Your God is my God

Your dream is my dream
Your path is my path
Your future my future
Your heart is my heart

My part is your part
My bread is your bread
Your life is my life
Your death is my death

And when the darkness comes
And your people hide from me
I will give my love, I will
Make the hatred disappear

For your house is my house
Your fear is my fear
Your silence my silence
Your land is my land


Lied van Ruth

Ek is n vreemde hier
Ek het my land gelos
Ek het jou pad gekruis
Ek het jou spoor gevolg

Jy het gese gaan terug
Moe nie op my vertrou
Maar jy s n deel van my
Wat doen ek sonder jou

En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag n lang reis
Reg deur die woestyn

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jou God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

Ek weet jou volk is bang
Voor ons wat anders is
Maar ek sal brugge bou
Daar waar die afgrond is

En ek sal terugverlang
Wanneer die wind sal waai
Wat uit die suide kom
Van my geboorte grond

Maar ek sal sterk wees
En ek sal oorleef
Want ek wil naas jou staan
Al sal dit moeilyk wees

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jou God is my God

Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood

En wanneer die donker kom
En jou mense my ontwyk
Sal ek my liefde gee
Totdat die haat verdwyn

Want jou huis is my huis
Jou angs is my angs
Jou stilte my stilte
Jou land is my land


"Ik vind dat de wereld zonder grenzen zou moeten zijn. Ik weet dat dat een naïef idee is, maar het is toch belachelijk dat wij deze aardbol ingedeeld hebben in grenzen, en dat je daar allerlei papieren voor nodig hebt. God betere het."Lyrics: Stef Bos
Translation: Aike Rots
Illustration: Marc Chagall, 'Ruth and Boaz meet'

No comments:

Post a Comment