Tuesday, 24 May 2005

De moskee

Wie met enige regelmaat Torii Times leest weet dat Japan een land is dat een grote religieuze verscheidenheid kent. Hij of zij weet ook dat ik dit veelzijdige spectrum van ogenschijnlijk coëxisterende religieuze tradities één van de meest fascinerende aspecten van de moderne Japanse samenleving vind, en mij graag hierin verdiep. Sinds mijn eerste bezoek aan dit land heb ik reeds vele tempels van diverse boeddhistische pluimage, en een ongeveer even grote hoeveelheid Shinto-heiligdommen bezocht. Maar behalve mainstream Boeddhisme en Shinto interesseer ik mij ook vooral voor de minder bekende en sociaal geaccepteerde religieuze stromingen en hun positie. Ik bezocht reeds de hoofdtempel van een gemarginaliseerde, volgens de officiële lezing obscure, nieuwe religie; een lokaal centrum van een andere, eveneens gedemoniseerde maar desalniettemin zeer grote nieuwe religie; en twee pinksterkerken, waarvan één meerdere keren.

Afgezien van dergelijke nieuwe religieuze bewegingen, die vooral aantrekkingskracht uitoefenen op autochtone, in grote steden woonachtige Japanners, bestaat er nog een groep religieuze stromingen die niet tot de mainstream religieuze traditie van Japan behoort en die, in tegenstelling tot bovengenoemde nieuwe religies waarover altijd de nodige sappige indianenverhalen de ronde doen, weinig aandacht krijgt van media of van de wetenschap: de religies van migranten. De zogenaamd homogene Japanse samenleving herbergt in werkelijkheid verschillende groepen minderheden, met name in de grote steden, die natuurlijk hun eigen religieuze tradities hebben. Zo bevinden zich in de bergen nabij Osaka, een stad met een grote Koreaanse populatie, Koreaanse boeddhistische tempels die sterk verschillen van Japanse, zowel wat betreft uiterlijk, organisatie als doctrine. Ook zijn overal in de grote steden, onder andere bij mij in de buurt, Koreaanse kerken te vinden. Het is zeer aannemelijk dat ook Chinese, Braziliaanse en Filippijnse immigranten hun eigen tempels en kerken hebben, al weet ik hier minder van af.

De afgelopen tien, twintig jaar is het aantal immigranten uit islamitische landen, met name Indonesië, Pakistan en Iran, snel toegenomen. Momenteel bevinden zich in Japan naar schatting ongeveer 100.000 moslims (op een bevolking van 125 miljoen), het merendeel daarvan afkomstig uit één van deze drie landen. Er zijn in het hele land om en nabij de 35 officiële moskeeën, en nog eens 80 á 100 niet-permanente gebedsruimtes.

Afgelopen weekend had ik de gelegenheid een moskee te bezoeken in Chiba, een voorstad van Tokyo. Ik heb het geluk momenteel een vak te volgen over maatschappelijke ontwikkelingen in Iran en Pakistan bij een docente die niet alleen een schat aan kennis heeft over dit gebied en over de Islam in het algemeen, maar die ook nog eens een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar moslims in Japan. Zij had dit bezoek voor ons georganiseerd. En zo verzamelden wij ons zaterdagmiddag voor een mij onbekend metrostation. Wij waren met zeven mensen: de docente, een immer enthousiast springtouwmeisje van in de veertig die meeslepend kan vertellen over haar ervaringen als uitwisselingsstudente aan een door Khomeini gesticht religieus seminarium voor vrouwen of als onderzoekster in het Pakistaanse Peshawar naar misbruikte ontwikkelingsgelden, en die met haar gulle, stralende lach vervolgens alle politieke problemen weer wat lichter weet te maken; mijn klasgenoten, een zachtaardige, ietwat stuntelige jongen uit Litouwen en een tamelijk streng christelijk maar zeer gemotiveerd Koreaans meisje dat in haar eentje het hele Midden-Oosten wil bereizen; en drie enthousiaste Japanse eerstejaarsstudenten, twee meisjes en een jongen, die een ander vak volgen bij dezelfde docente.

Het duurt even voordat we de moskee gevonden hebben. De vier dames hebben allen prachtige zijden sjaaltjes meegenomen om hun hoofd mee te bedekken, wat ze erg mooi staat. De drie verdiepingen tellende moskee staat tussen twee andere gebouwen ingeklemd, maar is duidelijk te herkennen aan de fraaie, urnvormige, met twee minaretjes versierde witte voorgevel. We worden hartelijk welkom geheten door een ietwat gezette, licht bebaarde Pakistaanse man van een jaar of veertig, die vloeiend Japans, Engels en Urdu spreekt. Voor zijn glimlachende ogen draagt hij een klein brilletje. Hij leidt ons naar de gebedsruimte voor mannen, op de tweede verdieping - de aanwezigheid van vrouwen is geen probleem. Op de vloer van de rechthoekige kamer ligt een warm rood pluche Perzisch tapijt. De muren zijn crèmekleurig. De ruimte wordt verlicht door een gigantische kroonluchterachtige lamp aan het plafond. Eén muur wordt voor een groot deel in beslag genomen door een redelijk gevulde boekenkast; de muur daartegenover heeft in het midden de mihrab - de ronde nis die de richting van Mekka aangeeft (ik vermoed dat er niet veel mensen zijn die mij kunnen nazeggen in een moskee geweest te zijn waar de mihrab in zuidwestelijke richting ligt!) . In de nis staat een fraaie houtsnede van een korantekst in de vorm van een waterkan. Voor de boekenkast zitten zeven mannen op een rijtje. Een magere man in een lange beige jurk met een zwarte baard en een mutsje in dezelfde kleur als zijn jurk zit bij een grote videocamera; hij stelt zich voor als de cameraman en elektronicaexpert van de moskee. Naast hem zit een dikke man met een lange witte dwergenbaard en een glanzend kaal hoofd die reeds veertig jaar in Japan woont en het meest het woord zal voeren; ook hij is vloeiend in drie talen, afgezien van het feit dat hij af en toe vergeet te articuleren, waardoor hij enigszins moeilijk te verstaan is. Daarnaast zit een niet al te oude maar toch reeds bijzonder streng kijkende man met een donkere huid, een zware baard en fraaie traditionele kleding; hij blijkt de rol van imam te vervullen. In het midden van de rij zit een magere, bejaarde heer in witte kleding. Daaroverheen draagt hij een donkerblauw vest. Hij heeft een lange witte neus en draagt een grote bril. Op zijn hoofd heeft hij een okerkleurige, kokervormige muts. De man blijkt een vooraanstaande Indiase schriftgeleerde te zijn, die in India een madrassa voor vrouwen gesticht heeft die naar verluidt één van de grootste uit de hele islamitische wereld is. Daarnaast heeft hij verscheidene madrassa's gesticht in de Verenigde Staten. Momenteel werkt hij aan een boek waarin hij de vier wetscholen van de Soennitische Islam met elkaar vergelijkt en kijkt naar overeenkomsten. Naast hem zit een man zonder baard, maar met een groenbruine gebreide Mart Smeets-trui en een knobbelneus, en een goedlachse Sudanese man die werkt in Australië en op vakantie is in Tokyo, alwaar hij een moskee is binnengelopen, waar hij even later plotseling een stel studenten zag binnenlopen. De rij wordt gecompleteerd door een jongen van mijn leeftijd uit Ghana, die brandt van de vele onopgeloste vragen waar hij mee zit. Behalve de twee Afrikanen en de Indiase heer komt iedereen uit Pakistan.

We krijgen thee en iedereen stelt zich voor. Al vrij snel is het tijd voor de salat en wordt het gesprek even onderbroken. Het mooiste van het islamitische gebed vind ik het moment dat men het diepste geknield zit. Niet alleen omdat het een mooi gebaar van dank en overgave aan God is, maar ook en vooral omdat wanneer mensen in deze houding zitten hun voeten zo mooi te zien zijn. Onder de grote ruggen en billen piepen zeven paar voetjes tevoorschijn, drie daarvan met, vier zonder sokken. Vooral bij de voeten zonder sokken zie je duidelijk de rimpels in de voetzolen en de netjes opgevouwde teentjes. Bij de Afrikaanse mannen valt de lichte huidskleur van de voetzolen in vergelijking met de rest van hun lichaam op. Het heeft iets kwetsbaars, al die voeten naast elkaar - en dat is natuurlijk ook de essentie van het gebed.

Na het gebed komen twee Japanse vrouwen met hoofddoeken de ruimte binnen, die de echtgenotes van twee van de Pakistaanse heren blijken te zijn. Ze hebben twee kleuters bij zich. Het gesprek gaat verder, en we krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Onze dappere docente vat direct de koe bij de horens en vraagt naar situaties waarin er conflicten ontstaan tussen de Japanse en de islamitische wet - bijvoorbeeld wanneer het de verdeling van bezit in het geval van een echtscheiding betreft. De dikke man zegt ietwat verbolgen dat iedereen moslim is en zich dus per definitie aan de islamitische wet houdt, maar de schriftgeleerde verbetert hem (zonder dat door te hebben, want hij verstaat natuurlijk geen woord Japans) en legt uit hoe het werkelijk zit: moslims hebben de plicht de wet van het land waar zij wonen te gehoorzamen. In het geval van een echtscheiding in Japan betekent dat dus dat die echtscheiding in overeenstemming met de Japanse wet, die zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, dient te gebeuren. Wel wordt duidelijk gemaakt dat in een situatie waarin de islamitische wet niet in conflict is met de Japanse wet deze gewoon geldt; een islamitische man mag zoals we weten dus wel met een christelijke of joodse, maar niet met een boeddhistische vrouw trouwen.

Het gesprek gaat verder. Verschillende fundamentele onderdelen van de religie passeren de revue. De heren doen hun best alle aanwezigen te overtuigen van hun goede bedoelingen. Ze stellen expliciet dat de kern van 'alle' religies gelijk is - het geloof in één God, in de morele imperatief, in de profeten als boodschappers van God (het was me al eerder opgevallen dat veel moslims vaak - terecht - de overeenkomsten met het Christendom en het Jodendom benadrukken, maar polytheïstische religies vormen een iets groter probleem. Ik herinner me een Afrikaanse heer in de moskee in Rome die op lyrische wijze het Christendom en Jodendom prees, maar die toen wij vertelden dat we in Leiden ook het Hindoeïsme en het Boeddhisme bestuderen verontwaardigd snoof dat dat geen religies zijn) en in het bestaan van hemel en hel (waar het Boeddhisme natuurlijk wel vrolijk aan meedoet). Ze leggen bij dit laatste punt duidelijk de nadruk op de daden die wij doen als zijnde bepalend voor waar wij uiteindelijk terechtkomen, en ik kan moeilijk de gedachte onderdrukken dat dit toch een stuk humanistischer is dan de zwartwittheologie van al die zich als konijnen over de wereld verspreidende evangelische kerken en stromingen die stelt dat wie niet gelooft in de feitelijke feitelijkheid van de dood van Christus, zoon van God, omwille van onze eigen zonden, uiteindelijk sowieso zal branden in de hel, al heeft hij nog zoveel scholen en ziekenhuizen gesticht. Ik heb medelijden met mijn Koreaanse klasgenote die zich op dit moment realiseert dat zij waarschijnlijk de enige in het gezelschap is die strakjes niet zal branden in de hel. Het is ook een verademing om de heren horen te vertellen dat God overal is, of dat nou een moskee, een kerk of een tempel is. In essentie is het dus net zo goed mogelijk om tot Hem te bidden in een moskee, naast je bed, of in een boeddhistische tempel, zolang je maar bidt tot de ene God en niet tot een heilige of een bodhisattva. Daar heb ik recentelijk ook wel eens iets anders over gehoord.

Ik wil het gesprek weer op de positie van de Islam in Japan brengen en vraag naar contacten en conflicten tussen moslims van verschillende achtergronden. Een Nederlandse Turkse moslim zal in principe nooit een Marokkaanse moskee binnenstappen, en vice versa - ik kan mij dus voorstellen dat Pakistaanse en Indonesische moslims (om nog maar te zwijgen van Iraanse sjiieten, al gaan verreweg de meeste Iraniërs in Japan naar verluidt nooit naar de moskee) er weinig behoefte aan hebben elkaars moskeeën te bezoeken. Ik wil weten of verschillen in cultuur, taal en religieuze oriëntatie in de begintijd van de islamitische migratie naar Japan tot moeilijkheden geleid heeft. Het antwoord is weinig bevredigend: alle moslims geloven hetzelfde, er zijn geen verschillende denominaties zoals binnen het Christendom en het Boeddhisme (daar zou ik tegenin brengen dat iedere moskee en iedere imam fungeert als een zelfstandige denominatie; als er één religie is waarin een veelheid aan meningen, onafhankelijke organisaties en uiteenlopende interpretaties bestaat dan is het wel de Islam - dat blijkt reeds uit het feit dat de hier aanwezige heren elkaar regelmatig tegenspreken). Iedere moslim is welkom in iedere moskee (dat weet ik ook wel; maar dat zegt natuurlijk niets over de realiteit van de moslimgemeenschap in Japan). Mijn volgende vraag, of de heren in Japan wel eens iets als islamofobie ervaren hebben, wordt beantwoord met een volmondig 'nee' - een beetje te volmondig, misschien. Hoe het ook zij, men is erg geïnteresseerd in het overbrengen van de goede punten van de Islam als religie, maar wanneer we vragen naar de concrete situatie van de Islam in Japan komen we niet veel verder dan enkele nietszeggende, politiek correcte antwoorden.

Wanneer we aan het eind van de middag op het punt staan weg te gaan worden we uitgenodigd voor de avondmaaltijd. We krijgen basmatirijst met curry en linzensoep. Het smaakt heerlijk. Na afloop krijgen we allemaal een fraaie agenda mee naar huis, gevuld met Japanse vertalingen van koranteksten, advertenties van een halal slagerij in Tokyo en een reisbureau gespecialiseerd in reizen naar Mekka, en schema's met de tijdstippen waarop het gebed plaats moet vinden. We bedanken iedereen hartelijk voor de gastvrijheid.

Weer een mooi thema voor een afstudeerscriptie of verder onderzoek...
Insjallah.

9 comments:

 1. Mijn moslim collega (Indonesier)gaat hier naar een zaaltje voor het vrijdagsgebed. Dus geen echte moskee maar wel een plekje. Het grappige is dat het een Japanse meneer van een een of andere christelijke organisatie was die hun geholpen heeft deze gebedsruimte te vinden.

  ReplyDelete
 2. Het klopt dat mainstream Christendom in Japan behoorlijk liberaal en sociaal actief is... Onderwijs, vrijwilligerswerk, hulp aan migranten. Net als in Nederland, eigenlijk (met de nodige uitzonderingen weliswaar). Mensen die naastenliefde interpreteren als wederzijdse verantwoordelijkheid en anderen helpen. Godzijdank bestaat dat; godzijdank zijn er kerken die de vluchtelingen opvangen die door 'verlichte liberalen' als Verdonk met kinderen en al de oorlog dreigen te worden ingestuurd, ongeacht hun geloof...

  Maar wereldwijd is het juist een tamelijk rechtlijnig, weliswaar vrolijk en enthousiast maar ethisch zeer conservatief Christendom dat steeds meer de dienst uitmaakt. Leuk om te bestuderen voor bepaalde mafkezen, maar de politieke gevolgen van de verspreiding van dit soort rechtlijnig gedachtegoed is misschien iets minder reden voor vrolijkheid. En ik denk niet dat dit soort christenen ook andersdenkenden zou helpen (tenzij ze ze kunnen bekeren natuurlijk).

  ReplyDelete
 3. Ach heb ook een vriendin hier die naar een koreanse kerk ging. En hoewel ze net rond komt met haar zeer bescheiden studie beurs, stonden men er op dat ze 10% aan de kerk gaf. Ze gaat nu naar een Japanse kerk. God, dan had je hier natuurlijk ook die "priester" die het nodig vond het geloof van mollige meisjes te moeten "testen", door ze seksueel te misbruiken en ze met de hel te dreigen als ze het lef zouden hebben iemand er van te vertellen. Neem aan dat ieder een ander idee van "naastenlifde" heeft.

  ReplyDelete
 4. Ik neem aan dat je er al van gehoord hebt? De RVU heeft een nieuw programma. God bestaat niet. Heel gelovig Nederland staat op zijn kop. Best grappig. Mohammed, Paulus etc, allemaal gewoon eppilepsie gevalletjes. Moet je gezien hebben.

  http://portal.omroep.nl/mplayer?nav=mjpmpCsHEbGcZtHjIepaB

  ReplyDelete
 5. Tja, weer zo'n neurobioloog die omdat hij denkt dat hij doorheeft hoe het brein werkt en omdat hij kan aantonen dat religieuze beleving een bepaalde neurologische component heeft, ook denkt dat hij daaruit kan afleiden dat dus alle religiositeit louter het product is van neurologische activiteit... En niets daarbuiten. Een vrij bekende redenering, die vrij eenvoudig te weerleggen is.

  Wanneer ik eet, proef ik. De smaak die ik proef is eveneens neurologisch bepaald... Mijn ervaring van het eten ook... Dan vindt er ook een proces plaats in mijn brein. Betekent dit dat het eten dat ik eet het product is van mijn brein? Dat dit eten geen zelfstandige existentie heeft?

  Stel dat God epileptici uitzoekt om Zijn boodschap door te geven, omdat zij neurologisch gezien beter in staat zijn Zijn boodschap te ontvangen...? Puur hypotetisch, natuurlijk...

  Maar goed, deze man is misschien tamelijk arrogant en trekt vrij makkelijk ongefundeerde conclusies, hij heeft natuurlijk wel kennis van zaken binnen zijn vakgebied. Met zo iemand zou je in discussie kunnen gaan(ware het niet dat de meeste exacte wetenschappers de godsdienstpsychologie volstrekt niet serieus nemen), en het is zeker goed om van deze standpunten kennis te nemen (wat overigens een vast onderdeel van het curriculum van mijn opleiding is, maar dat terzijde).

  Vooral irritant is de vormgeving van het hele programma. Alleen de titel is al lomp; zo vervreem je als programmamaker direct een grote groep van je. En is dat niet juist de groep die ze willen bereiken? Het lijkt nu niets dan preken voor eigen parochie. Bewuste atheïsten die samen met bewuste atheïsten aantonen hoe dom die 5 komma nogwat miljard gelovigen wel niet zijn, daarbij zich samen verkneukelend. Dat kennen we zo langzamerhand wel. In plaats van respectvol de discussie aan te gaan zijn er filmpjes te zien van mensen die sex hebben in de hemel en een rollende en kwijlende epilepticus die aanbeden wordt door een moslim, een katholieke non, een Indiaan en weet ik wat. Wat een ontzettend gebrek aan humor en goede smaak. Wat een niveau.

  De ChristenUnie en SGP stellen echt geen kamervragen omdat een wetenschapper iets zegt waar ze het niet mee eens zijn. Wel omdat dit soort zaken volstrekt onnodig grof en beledigend zijn - en daarmee nalaten écht de discussie aan te gaan. Gemiste kans. Dom, dom, dom. En daarnaast zijn de wetenschappers die hieraan hebben meegewerkt behoorlijk in hun goede naam aangetast - hoezo ethisch bewustzijn bij programmamaken!?

  De programma's van de NCRV of de KRO zijn veel meer respectvol jegens andersdenkenden dan dit soort pulp. Ook in een EO-programma als 'zij gelooft, zij niet' wordt met respect voor elkaars standpunten de discussie aangegaan. Maar dit...

  ReplyDelete
 6. Ik verwijs even naar de interessante discussie op de website van de RVU n.a.v. de eerste uitzending. Let vooral op de discussie tussen "Pieter" en "Martijn" en niet op de zooi die anderen daartussen geschreven hebben. Zie http://www.rvu.nl/forum/viewtopic.php?t=1173&sid=7a28a809b77ec587e24fafe0fe319216

  ReplyDelete
 7. Mmmmm... Er zijn verschillende afleveringen ik wacht dus nog even met mijn conclusie. Ben het wel met je eens dat ze niet erg netjes zijn. Maar als programmamaker moet je toch wat tegenwoordig.

  "Wanneer ik eet, proef ik. De smaak die ik proef is eveneens neurologisch bepaald... Mijn ervaring van het eten ook... Dan vindt er ook een proces plaats in mijn brein. Betekent dit dat het eten dat ik eet het product is van mijn brein? Dat dit eten geen zelfstandige existentie heeft?"

  Think Pavlov. Er is niks en toch beginnen de honden te kwijlen.

  Trouwens.
  "hij daaruit kan afleiden dat dus alle religiositeit louter het product is van neurologische activiteit... En niets daarbuiten."

  Heeft'ie dat gezegt? Dit is aflevering 1 en men zegt dat de religieuse ervaring een louter neurologisch aspect kan zijn. Ik hoop toch dat ze in de volgende afleveringen niet gewoon het zelfde blijven herhalen en verder argumenteren...

  "en het is zeker goed om van deze standpunten kennis te nemen (wat overigens een vast onderdeel van het curriculum van mijn opleiding is, maar dat terzijde)."

  Weet ik, daarom zie ik jouw nog niet dominee worden. En ik weet van een bekende die ook theologie gestudeerd heeft dat dat aspect de echte hemelbestormers vies tegen valt.

  "Het lijkt nu niets dan preken voor eigen parochie."

  Mag ik hier uitlezen dat we alle parochies dus eigenlijk maar dicht kunnen doen? Ik betwijfel het trouwens of er alleen atheisten naar kijken. Ben me eigenlijk wel zeker dat bijna iedere dominee volgende week weer achter de buis zit. (Op een paar zwarte kousen fundi's na natuurlijk) Maar die horen er dan toch volgende zondag over in de kerk.

  "(ware het niet dat de meeste exacte wetenschappers de godsdienstpsychologie volstrekt niet serieus nemen)"

  Wat is godsdientspsychologie?

  Trouwens de EO heeft een totaal andere doelstelling. Zieltjes winnen. Dus mag je iemand die (nog) niet in jouw god gelooft niet tegen de schenen schoppen. Meneer de neurobioloog kan het waarschijnlijk geen fuck schelen of iemand nu volgende zondag weer naar de kerk gaat of niet. Als de EOer iemand in hel afbeeld is dat serieus bedoelt en als der RVU programma maker een paar religieusen rond een epileptische patient afbeeld dan is dat grappig bedoelt. Hoewel ik het met je eens bent dat het HEEL erg kwetsend is voor alle atheistische epilepsie patienten :-p

  Anyway wat doet het er toe of Hij (of Zij) bestaat (bestaan) of niet? Of je een religieuse beleving hebt of niet?
  Is dat echt het fundament van een religie? Heb je echt een god nodig om je met het hiernamaals te dreigen om in te zien dat je je buurman misschien niet zomaar moet vermoorden? Moet je nou eerst "het licht" zien om "herboren" te worden, om in te zien dat ze op de hoek van de straat een gezellige club hebben die iedere zondag gezellig bij elkaar komt?

  ReplyDelete
 8. Het punt is: ze zetten wat wetenschappers op een stoel en laten ze lullen over godsdienst. Een neuroloog, een psychiater, een rechtsfilosoof. Geen theoloog, geen godsdiensthistoricus of -socioloog. Allemaal mensen die een ander vakgebied hebben. Waarom? Omdat die lekker ongenuanceerd kunnen lullen over zaken waar ze geen enkele wetenschappelijke kennis over beschikken. Kroegdiscussies over godsdienst zijn prima, internetdiscussies ook, en iedereen mag gezellig meekletsen. Maar doe dat niet op TV.
  Het is al net zo erg met de politiek. Een jurist en een bioloog (Elian en Plasterk) beheersen het debat. Wie zijn die mensen helemaal? Hoor je een politicoloog aan het woord? Natuurlijk niet, want die is niet ongenuanceerd genoeg. Ik laat toch ook geen wiskundige een theatervoorstelling analyseren? Of een historicus vertellen over de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie? Ik zet toch ook niet Arnon Grunberg naast Mart Smeets om de tactiek van het Nederlands elftal te analyseren? Als je met wetenschappers over geloof wil discussiëren, nodig dan ook wetenschappers uit die dat als hun vakgebied hebben.

  Ik studeer overigens geen theologie maar wereldgodsdiensten, dat is wat anders. Maar het klopt dat veel theologen vol geloof aan hun studie beginnen en na een tijdje ietwat onrustig beginnen te worden omdat uit historisch onderzoek blijkt dat, noem 'es wat, de idee van Jezus' opstanding pas tientallen jaren na zijn dood in de mode kwam (dankjewel Paulus!). ;-)

  Godsdienstpsychologie is een gemarginaliseerde (want niet 'exact' genoeg) tak van de psychologie die zich bezighoudt met het de rol van de individuele psyche in religie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar religieuze ervaringen, naar religie als 'coping'strategie (een manier om om te gaan met moeilijke gebeurtenissen), religieuze opvoeding en ontwikkeling, religie als ziekte, etc. Ik denk dat je het best leuk zou vinden.

  En je laatste vragen... Tja, het doel van religie... Ik zou eerder spreken van de doelen. Velerlei. Op het individuele gebied zou ik het terugbrengen tot twee categorieën: zingeving en sociale structuur. Een reden om te leven en een antwoord op de existentiële vragen enerzijds, en een gemeenschap met de daarbij horende identiteit en bescherming anderzijds.

  Het gebruik van angst (dreigen met de hel o.i.d.) is voor mij niet iets dat is voorbehouden aan godsdienst, maar dat geldt voor elke ideologie, per definitie. Dé manier om mensen voor je gedachtegoed te winnen is om te dreigen met erge dingen als ze niet meedoen. If you don't support the war on terror, you'll see that we'll be attacked again - mooi excuus voor een imperialistische olieoorlog, niet? Maar ook in Nederland hoor. Heeft iemand de afgelopen tijd de website van de SP gezien? Een kaart van Europa waarbij Nederland verdwenen is en er slechts zee is boven België. Campagne tegen de Grondwet, ja. Best grappig. Maar het mechanisme dat hier gaande is is niet grappig. De SP jaagt mensen angst aan en belooft verbetering wanneer men zich bij haar gedachtegoed aansluit - hetzelfde als wijlen Pim Fortuyn deed. Angst wordt gebruikt als middel om mensen aan je ideeën te binden - de truc is eeuwenoud en we tuinen er immer weer in.

  De SP staat in de peilingen op twintig zetels. De mensen zijn bang, dan krijg je dat.

  Maar ja, laat ik niet al te negatief over de SP doen want straks moeten we met ze regeren. :-P

  ReplyDelete
 9. Mmm ik vind het juist wel goed als iemand buiten zijn vak gebied praat. Maar ik vond nog steeds dat hij heel erg binnen zijn gebied bleef en ook behoorlijk duidelijk maakte wanneer hij iets "vond".

  Sinds wanneer is enige vorm van psychologie "exact"? Lijkt me inderdaad wel leuk. Mmm... de materie waar ik me mee bezig houd is trouwens ook niet erg exact, hoewel ik wel exacte methodes wel degelijk gebruik.

  ReplyDelete